Favorite Pokémon game: Pokmeon BW2 Fav Gen: Gen 5 Fav

Favorite Pokémon game: Pokmeon BW2
Fav Gen: Gen 5
Fav Spin-off: Any of the mystery dungeon
Fav Type: Water
Fav Pokémon: Primarina